http://baharestan.biz/uploads/Hfahsha.gif

 

فقر و فحشا خود فروشی زنان خیابانی و دختران فراری

جنجالی ترین فیلم مستند تاریخ سینمای ایران

به كارگردانی مسعود ده نمكی

2 CD

http://baharestan.biz/uploads/fahsha1.jpg

خرید اینترنتی           خرید اینترنتی

قیمت : 4500   تومان

این فیلم با گستره مخاطب و میزان واكنش‌ها‌یی كه در بر داشت در نوع خود به

پر مخاطب ترین و جنجال برانگیز ترین فیلم مستند دهه ‌ها‌ی اخیر تبدیل شده است.

این مستند ده ها میلیون بیننده در داخل و خارج كشور به همراه دارد...

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:

به هر خانه ای از یك در فقر وارد می شود و از در دیگر فحشا خارج میشود.

http://baharestan.biz/uploads/fahsha2.jpg

خرید اینترنتی           خرید اینترنتی

قیمت : 4500   تومان

 

http://baharestan.biz/uploads/fahsha3.jpg

خرید اینترنتی           خرید اینترنتی

قیمت : 4500   تومان

( این مجموعه 100% واقعی است و تمام مستند را بی پرده به تصویر می كشد )

بدون شك فیلم مستند فقر و فحشا

را میتوان جنجالی ترین و بحث برانگیزترین

فیلم مستند تاریخ سینمای ایران دانست. 

http://baharestan.biz/uploads/fahsha4.jpg

خرید اینترنتی           خرید اینترنتی

قیمت : 4500   تومان

این مستد بی نظیر و تكرار نشدنی را از دست ندهید.

تصاویری كه هرگز و هیج جاندیده و نخواهید دید را اینجا ببینید.

مصاحبه به زنان خیابانی ,

تصاویر مستند از برخورد های

دختران و پسران و . . .

http://baharestan.biz/uploads/fahsha5.jpg

خرید اینترنتی           خرید اینترنتی

قیمت : 4500   تومان

 

http://baharestan.biz/uploads/fahsha6.jpg

خرید اینترنتی           خرید اینترنتی

قیمت : 4500   تومان

"فقر و فحشا" فیلمی تكان دهنده از ابعاد گسترده فقر و فحشا در ایران امروز است. در این فیلم با مصاحبه كردن با دختران جوان و زنانی كه به خاطر فقر و بیكاری و برای امرار معاش دست به تن فروشی زده اند سعی میكند این معزل اجتماعی را نقد و بررسی كند!

http://baharestan.biz/uploads/fahsha7.jpg

خرید اینترنتی           خرید اینترنتی

قیمت : 4500   تومان

http://baharestan.biz/uploads/Vfahsha.gif            http://baharestan.biz/uploads/Vfahsha.gif